Historie

Organisation
timeline_pre_loader

1980

Virksomheden startes af Erik Hansen og hustruen Ellen Hansen.

1981

Sønnen Jan Hansen ansættes i.f.m. anskaffelse af endnu en slamsuger.

1986

Slamsuger nr. 3 anskaffes og svigersønnen Ole Holm-Nielsen ansættes.

1990

Der bygges nyt garageanlæg/kontor på Langkær 29.

1993

Arbejdsområderne udvides i.f.m. anskaffelse af TV-inspektionsvognen til inspektion af kloakrør.

2002

Virksomheden råder i dag over 7 slamsugere og 1 TV-inspektionsbil.

2003

Ny til- og ombygning med større garage og kontor samt ny koldhal til bl.a. midlertidig deponering af sand.

2009

Nye mandskabsfaciliteter.

2011

Etablering af brovægt