Når nøden er stor,
er hjælpen nær

Slamsugning

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde.

Spuling

Vi spuler alt fra køkkenvaske, toiletafløb og stikledninger.

Rodskæring

Vi råder over noget af det bedste udstyr på markedet.

Kloak TV

I gamle kloakker kan vi afsløre årsagen til driftsstop.

Haderslev Slamsugerservice

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende. Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner.

Vi transporterer slam fra mindre kommunale renseanlæg til hovedrenseanlæg.

Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Vi tilbyder tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.

Vi renser bl.a. kloaksystemer, toiletafløb, køkkenvaske, faldstammer, gulvafløb, gennemløbsbrønde, gyllerør, markdræn, vejunderføringer, olietanke og vandværker.

Kundegrupper

Vi udfører arbejder for disse

  • Kommuner
  • Private
  • Entreprenører / Kloakmestre
  • Forsikringsselskaber
  • Ingeniører- & rådgivere
  • Boligforeninger
  • Øvrige private virksomheder
0

Års erfaring

0

Ansatte

0

Slamsugere

0

TV-inspektionsbil