Velkommen til

Haderslev Slamsugerservice

Når nøden er stor, er hjælpen nær
– og allerhelst er vi med til at forebygge problemer

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende.Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner.

Vi transporterer slam fra mindre kommunale renseanlæg til hovedrenseanlæg.

Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Vi tilbyder tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.

Vi renser bl.a. kloaksystemer, toiletafløb, køkkenvaske, faldstammer, gulvafløb, gennemløbsbrønde, gyllerør, markdræn, vejunderføringer, olietanke og vandværker.

SLAMSUGNING

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde.
Læs mere >

SPULING

Vi spuler alt fra køkkenvaske, toiletafløb og stikledninger.
Læs mere >

RODSKÆRING

Vi råder over noget af det bedste udstyr på markedet.
Læs mere >

KLOAK TV

I gamle kloakker kan vi afsløre årsagen til driftsstop.
Læs mere >

FAREKLASSEBIL

To af vore biler er godkendt som fareklassebil.
Læs mere >