Slamsugning

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende.Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner.

Vi transporterer slam fra både kommunale anlæg og virksomheder til hovedrenseanlæg.

Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Her tilbyder vi tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.