Separering

Vi har eget kapitel 5 godkendt separeringsanlæg til modtagelse af olieholdigt vand, fra bl.a. tankstationer, autoværksteder, rensning af olietanke og olieforureninger for bl.a. Brand og Redning.
Separering af olie/vand reducerer affaldsmængderne væsentligt.

Restproduktet aflæsses på godkendt modtagerstation/deponi.