Kloak TV

Siden 1993 har vi beskæftiget os med TV-inspektion og råder ligeledes her over det mest moderne udstyr på markedet. Vi er medlem af DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Det betyder, at vort arbejde løbende bliver stikprøve-kontrolleret, og at alle firmaer i ordningen rapporterer efter samme retningslinier i hele Danmark. Dette er for at få den korrekte faglige vurdering af inspektionen.

Vi råder over udstyr, der gør det muligt at TV-inspicere fra ca. Ø 50 mm til Ø 1000 mm (vi har inspiceret op til Ø 1900 mm). Dette er såvel i nye som gamle kloakker, ventilationskanaler m.m. Vi inspicerer nye kloakker for at se, om de er lagt korrekt, inden de afleveres til kommunen eller bygherren.
I eksisterende kloakker kan vi afsløre årsagen til driftsstop i form af f.eks. rotteproblemer, trærødder eller aflejringer.

I forbindelse med lokalisering af utætheder i kloakledninger og installationer udfører vi røgprøver,

dette ofte ved mistanke om rotter.

Sidestikskamera

Inden for TV-inspektion har vi et sidestikskamera med drejbart hoved. Drejbart hoved har den fordel at man kan kigge hele vejen rundt i røret, og rette kameraet direkte på en eventuel fejl, og derved mindskes fejltolkninger. Kameraet kan køre 100 meter ind i en hovedledning i dimension fra ø 200 mm og herefter ca. 30 meter ind i sidestikket. Derudover er der indbygget en sonde til lokalisering af kameraet.