Fareklassebil

To af vore biler er godkendt som fareklassebil. Det vil sige, at de må køre med olie, gift, syre, maling eller andet miljøfarligt affald, som transporteres til godkendte modtagerstationer.

Alle chauffører har ADR-bevis (tilladelse til at køre med farlige stoffer). Firmaet er naturligvis tilknyttet en ADR-sikkerhedsrådgiver indenfor farlig godstransporter