Om os

Vi afhjælper problemer i miljøet omkring alt, der kan flyde – eller stopper det flydende. Vi opsuger slam og sand, tømmer septiktanke og samletanke ved private og offentlige institutioner.

Vi transporterer slam fra mindre kommunale renseanlæg til hovedrenseanlæg.

Vi tømmer rendestensbrønde, sandfang, fedtudskillere samt udfører olie- og kemikalietransporter. Vi tilbyder tømningsaftaler, hvor vi i samråd med kunden fastsætter tidsintervaller for de forskellige tømninger.

Vi renser bl.a. kloaksystemer, toiletafløb, køkkenvaske, faldstammer, gulvafløb, gennemløbsbrønde, gyllerør, markdræn, vejunderføringer, olietanke og vandværker.

 

Vores historie

Virksomheden blev etableret i 1980 og har derfor mere end 42 års erfaring.

Tidligere medejer Jan Rune Hansen valgte i 2018 og afhænde sin del til Ole Holm-Nielsen, som i dag ejer 100 pct. af virksomheden.

Vi råder over otte kombineret slamsuger/spuler vogne, èn TV-Inspektionsvogn, satellitspuler, brovægt mm..

Den administrative del varetages af Dorit Hansen og Dorthe Holm-Nielsen.

 

0

Års erfaring

0

Ansatte

0

Slamsugere

0

TV-inspektionsbil